Každý výrobní podnik či provozovna se potýká s úrazovostí svých pracovníků. Valná část těchto úrazů má původ v tzv. provozní slepotě. Nejedná se o žádnou chorobu, ale o běžný jev, který známe i z běžného života. Pokud se nám v domácnosti stane, že o určitém nebezpečí sice víme, ale po čase jej přestaneme vnímat, nemusí být následky fatální. Horší je to však ve výrobním provozu, kde čteme různá upozornění a výstražné tabulky, ale jejich obsah po delší době ani nevnímáme. Pak se může snadno stát, že vstoupíme do jízdní dráhy dopravnímu vozíku či jiné manipulační technice. To jsou zpravidla nejčastější bezpečnostní rizika.

Moderní metoda snižování bezpečnostních rizik

S unikátní metodou přichází firma Visap, která se rozhodla pomáhat výrobních provozům eliminovat rizika vzniku pracovních úrazů a dodržet plán bozp. Princip její metody spočívá v promítání výstražných signálů na podlahu přímo před procházejícího zaměstnance či jinou osobu, které by mohlo hrozit nebezpečí. Oproti výstražným nápisům a varovným tabulkám je výrazný barevný signál v podobě značky „STOP“ mnohem účinnější. Pokud se před vámi náhled na podlaze objeví takováto výstraha, určitě vás to přiměje k zastavení a rozhlédnutí.

Postup při zavedení světelné signalizace

Pokud se rozhodnete zavést podlahovou LED projekci ve vašem provozu, musíte nejprve kontaktovat firmu Visap telefonicky nebo e-mailem. S jejími pracovníky si sjednáte nezávaznou schůzku přímo ve vašem provozu. Pracovníci Visapu se nejprve seznámí s pracovním prostředím a celým výrobním procesem. Poté provedou jeho důkladnou analýzu a po jejím zkonzultování s vámi navrhnou optimální řešení. Případná realizace se odvíjí i od vašich finančních možností.

Jaké jsou přínosy?

V první řadě má podlahová LED projekce příznivý dopad na oblast bezpečnosti práce. Počet pracovních úrazů se výrazně sníží, což se promítne i do produktivity práce. Tato moderní metoda má ovšem i další efekt, kterým je zlepšení pracovního prostředí a zvýšení atraktivity vaší firmy nejen v očích obchodních partnerů či cizích návštěvníků, ale i v očích samotných vlastních zaměstnanců.