Mezinárodní hudební festival Pražské jaro je každoročně svátkem všech milovníků klasické hudby. Je to vždy jedinečná přehlídka vynikajících světových umělců, symfonických orchestrů a komorních těles.

Příležitost dostávají i mladí talentovaní muzikanti, kteří spolu s renomovanými hudebníky, dirigenty a hudebními tělesy připravují nezapomenutelné zážitky pražanům a návštěvníkům nejen z ČR. Na programu jsou jak klasická díla, tak i ukázky nejnovějších trendů světové i domácí hudební kultury.

Historie

První ročník tohoto dnes populárního a světově uznávaného festivalu se konal v roce 1946 pod patronací tehdejšího presidenta republiky Edvarda Beneše. Vznik festivalu byl inspirován prvním výročím ukončení válečného konfliktu a 50. výročím založení České filharmonie. Organizační výbor tvořili významné osobnosti tehdejší české hudební scény. První přehlídka vynikajících hudebních výkonů získala velký ohlas u nás i v zahraničí, a proto bylo rozhodnuto o pravidelném pořádání každým rokem, a to vždy od 12. května (výročí úmrtí Bedřicha Smetany) do 4. června. Od roku 1952 je festival zahajován tradičně na počest Smetanova odkazu cyklem jeho symfonických básní Má vlast a uzavírán 9. symfonií s překrásnou a optimistickou Ódou na radost od Ludwiga van Beethovena.

Současnost

Na programu festivalu jsou vždy klasická díla světové hudební literatury, ale také se připomínají významná hudební výročí uváděním výběru skladeb jubilujících autorů. Koncerty jsou opravdovým hudebním svátkem, neboť jejich protagonisty jsou vždy špičkoví umělci a orchestry. Na programu byla ještě donedávna vždy pouze klasická, chcete-li vážná hudba, ovšem v posledních letech bývá festival obohacen o několik koncertů jazzové muziky.

Od roku 2013 jsou součástí Pražského jara podzimní koncerty zasvěcené jednomu z největších českých klavíristů 20. století – Rudolfu Firkušnému. Klavírní festival je interpretační soutěží talentovaných pokračovatelů tohoto věhlasného klavíristy.

Ovšem i mladí umělci věnující se dalším nástrojovým oborům mají svou soutěžní přehlídku v rámci Pražského jara. Jejich soutěž má dlouholetou tradici, neboť byla založena již rok po vzniku festivalu.