Málokteré zařízení či stroj v současné době funguje bez elektřiny. V případě výpadku či odstávky elektřiny tak nastává problém. Přesto existuje řešení, jak si zajistit elektrický proud kdykoliv je potřeba. Toto řešení představuje elektrocentrála neboli záložní generátor, jež se běžně využívá v mnoha odvětvích, jako je autovýroba, stavebnictví, průmysl, zdravotnictví, státní správa, zemědělství či eventy. Využití nachází i při kalamitních situacích.

Nad pořízením elektrocentrály by tak rozhodně neměla váhat žádná firma, která je na dodávce elektřiny závislá a nemůže bez elektřiny fungovat. A podle čeho vybrat elektrocentrálu?

Poskytnou elektřinu kdykoliv a kdekoliv

Náhradní zdroj elektrické energie v podobě elektrocentrály představuje ideálního pomocníka v podstatě všude, kde je potřeba. Často nachází využití při náhlém výpadku elektrického proudu a plánovaných odstávkách elektřiny, kdy je třeba zajistit rychlou náhradu elektrického proudu, aby nedošlo k narušení provozu firmy. Záložní zdroj elektrické energie najde však využití i na odlehlých místech, kde chybí el. přípojka. Elektrocentrála tak poskytuje elektřinu kdykoliv a kdekoliv je potřeba. Jedná se tak o výborné řešení v podstatě kamkoliv.

Druhy elektrocentrál

Elektrocentrály se nejčastěji dělí podle druhu používaného paliva na několik typů. Mezi nejpoužívanější patří především 2 typy elektrocentrál:

  • Benzinové elektrocentrály

Benzínová elektrocentrála představuje nejlevnější typ motorgenerátoru, avšak hodí se spíše na místa, kde je třeba zajistit elektřinu krátkodobě a příležitostně.

  • Naftové elektrocentrály

Tento typ záložního zdroje představuje jeden z nejspolehlivějších typů generátorů, jež lze využít pro napájení vice strojů a zařízení. Oproti benzínové elektrocentrále je lze využít jako trvalou energetickou zálohu, jelikož je lze využívat i po delší dobu.

Mezi další druh elektrocentrály se řadí plynová elektrocentrála, která se hodí především do nenáročných provozů. Setkat se lze také s olejovými elektrocentrálami, které jsou považovány za velice výkonné a hodí se tak i pro náročné provozy. Jedním z posledních typů elektrocentrál jsou pak bateriové, jejichž předností je tichý provoz, avšak mají nižší výkon.

Jak vybrat elektrocentrálu?

Chcete-li provoz firmy zálohovat pomocí elektrocentrály, pak je nutné zamyslet se nad výběrem vhodné elektrocentrály. Zejména je potřeba vzít v úvahu, kolik a jaká zařízení mají být na elektrocentrálu napojené. Na základě toho si totiž můžete vybrat potřebný výkon elektrocentrály, který je potřeba zajistit pro provoz zapojených zařízení. Na základě potřebného výkonu se budete moci rozhodnout i pro typ paliva pohánějící elektrocentrálu.

Nechcete-li si pořizovat vlastní elektrocentrálu, jež nepatří zrovna mezi levná zařízení, pak vám je k dispozici půjčovna elektrocentrál CE.ENERGY.